STRONA GŁÓWNA
 Otwarcie Gminnego centrum Informacji
 GCI w Lubelskim
 Historia Gminy Kłoczew
 Ważne adresy
  • Otwarcie Gminnego centrum Informacji
    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie Barbara Dębek przecinając wstęgę uroczyście otwiera Gminne Centrum Informacji